Umowa wynajmu chroni nas prawnie

Za każdym razem, kiedy wynajmujemy komuś jakąś nieruchomość lub jesteśmy najemcą powinniśmy pamiętać o umowie. Umowę wynajmu lokalu mieszkalnego, która jest umową cywilną, podpisują dwie strony zainteresowane. Wynajmujący i najemca. Umowa taka powinna posiadać zapisy dotyczące kaucji, wyznaczenie, ile będzie kosztował czynsz, w jakiej formie będzie wypłacany, a także do jakiego dnia miesiąca. W tego rodzaju kontrakcie powinno być opisane mieszkanie, wyszczególnione prawa i obowiązki stron, zapisy mówiące o rozwiązaniu umowy najmu i zwrotu przedmiotu najmu. Obowiązkowo musi być data i miejsce zawarcia porozumienia, a także dane obu stron, czyli wynajmującego i najemcy. Żeby nie było w późniejszym czasie niedomówień powinno się wpisać konkretne oczekiwania obu stron względem siebie nawzajem. To pozwala na ograniczenie, a czasem nawet i pozbycie się konfliktów. Oczywiście muszą znaleźć się podpisy zainteresowanych stron. Do umowy trzeba się bezwzględnie stosować. Wynajmujący i najemca, powinni znać swoje prawa i obowiązki, i przestrzegać ich. Niektórzy z wynajmujących nie chcąc płacić podatków przyjmują pod swój dach lokatorów nielegalnie, a najemcy często się na to godzą. Jest to jednak duży błąd szczególnie dla tego pierwszego. Przy nie płaceniu czynszu przez najemcę możemy zostać nie wysłuchani przez PRTB.

Both comments and pings are currently closed.